Samorządowe Przedszkole nr 117 "Pod Jarzębinką"
Menu
Strona głowna  /  Kadra
Kadra

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w naszym Przedszkolu prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Nasza kadra to aktualnie 10 nauczycielek wychowania przedszkolnego, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, bogate doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, szeroką wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Większość posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Dodatkowo swoją pracą wspomagją nas specjaliści: logopeda, pedagog, katechetka, nauczycielka gimnastyki korekcyjnej i lektorka języka angielskiego.

 

Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo oraz dąży do przygotowania dzieci do obowiązku szkolnego, ustawicznie doskonaląc swój warsztat pracy, na bieżąco uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach. Zdobytą wiedzę nauczycielki wykorzystują w prowadzeniu codziennych zajęć z dziećmi.

 

Co roku towarzyszy nam inny, roczny temat przewodni, wokół którego skupiamy nasze działania dydaktyczno  - wychowawcze. W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy tematykę „Dbam o środowisko, jestem eko - przedszkolak małym ekologiem”.

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 z Waszymi dziećmi pracują:

 

Dyrektor Przedszkola: mgr Agnieszka Knapik

 

Grupa I (dzieci 2,5 oraz 3 letnie)

"Misie"

Judyta Tajak

Agnieszka Knapik

 

Grupa II (dzieci 4 letnie)

"Krasnoludki"

Ewa Bubula

Anna Patek

 

Grupa III (dzieci 3 i 4 letnie)

"Jeżyki"

Barbara Kołodziejczyk

Izabela Wołoch

 

Grupa IV (dzieci 5 letnie )

"Tygryski"

Urszula Dudek - Szala

Agnieszka Starzak

 

Grupa V (dzieci 6 letnie)

"Mądre Sowy"

Małgorzata Caba

Barbara Radziszewska

 

Do każdego oddziału przyporządkowany jest pracownik obsługi, czyli panie które dbają o porządek w sali i pozostałych częściach budynku przedszkola, obsługę dzieci podczas posiłków oraz pomagają przedszkolakom w czynnościach dnia codziennego. Dodatkowo w najmłodszym oddziale zatrudniona jest pomoc nauczyciela, aby zapewnić dodatkową opiekę nad dziećmi. Za zgodą Urzędu Miasta, pomoc nauczyciela zatrudniona jest także w oddziale, gdzie uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W codziennych czynnościach pomagają dzieciom panie: Renata Ciszewska (grupa I, pomoc nauczyciela), Anna Bajorek (grupa I), Aneta Pieniążek (grupa II, pomoc nauczyciela) Iwona Małota (grupa II), Edyta Małota (grupa III), Wiesława Kurek (grupa IV), i Maria Wcisło (grupa V).

 

O nasze podniebienia i brzuszki dba pani Zofia Musiał (zaopatrzenie), pani Beata Kuzon (szef kuchni) i pani Bożena Dudzik. W kuchni pomaga także pani Iwona Pyś. Od kwietnia 2021 o nasz ogród i otoczenie przedszkola, oraz drobne naprawy dba Pan Paweł Styczeń

 

Opiekę psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną sprawuje nad nami Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 - os. Kalinowe 18.

 

Wszyscy pracownicy tworzą serdeczną, przyjazną atmosferę, pełną życzliwości i akceptacji każdego dziecka.

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-15