Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 117 "Pod Jarzębinką"
Strona głowna  /  Aktualności  /  INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/21
INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/21
data dodania: 2020-09-10 22:22:22

INFORMACJE ORGANIZACYJNE – NOWY ROK SZKOLNY 2020/21

Rodzice każdego dziecka, które będzie uczęszczać do przedszkola od września (dotyczy to nowoprzyjętych dzieci oraz dzieci kontynuujących) proszeni są
o wydrukowanie i dostarczenie do przedszkola następujących dokumentów:

 1. Potwierdzenie woli – (do pobrania)
  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole117/potwierdzenie-woli(1).doc
 2. Oświadczenie rodziców (do pobrania)
  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole117/zalacznik-oswiadczenie-rodzica.doc
 3. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (do pobrania)
  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole117/upowaznienia-do-odbioru-dziecka.doc

Dokumenty proszę dostarczyć do przedszkola do dnia 1.09.2020. W przypadku braku możliwości wydrukowania powyższych dokumentów proszę o kontakt z przedszkolem.

 - Ze względu na konieczność ograniczenia przebywania osób trzecich na terenie przedszkola, rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przebieralni (pomieszczenie przed szatnią główną). W tym miejscu zostaną wyznaczone stanowiska do rozebrania i ubrania dziecka. Na terenie przebieralni może znajdować się jednocześnie 3 rodziców z dzieckiem, pozostałe osoby oczekują przed przedszkolem.Na terenie przedszkola dorosłe osoby maja obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk. Rodzic zobowiązany jest do szybkiego rozebrania/ubrania dziecka i niezwłocznego opuszczenia przedszkola.

 - Wykaz rzeczy, które należy przynieść do przedszkola znajduje się w osobnym spisie na stronie internetowej. Szczegółowe wyprawki grupowe zostaną Państwu dostarczone przez nauczycielki w oddziałach.

 - Zostało utworzonych 5 oddziałów do których przyporządkowano dzieci zbliżone wiekowo oraz zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu. Nie ma możliwości rotacji dzieci w grupach. Listy udostępnione będą na drzwiach wejściowych przedszkola.

 

 1. Dzieci powinny przebywać w przedszkolu w godzinach pracy danej grupy (godziny te również podane będą na listach zawieszonych na drzwiach przedszkola). Jest to zalecane, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem. W wyjątkowych przypadkach, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w godzinach pracy grupy, prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem przedszkola.
 2. Do przedszkola mogą przychodzić TYLKO DZIECI BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH – tj. kaszel, gorączka, katar, bóle różnego pochodzenia. W razie zauważenia takich objawów, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Nadal NIE WOLNO PRZYNOSIĆ DO PRZEDSZKOLA PRYWATNYCH ZABAWEK, PRZEDMIOTÓW – oprócz tych wymienionych w wyprawce.
 4. Informujemy, że w przedszkolu jest prowadzona gimnastyka korekcyjna dla dzieci wymagających korekty wad postawy.Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3