Samorządowe Przedszkole nr 117

OPŁATY informacje

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola.

 

Godziny podstawy programowej 9:00 – 14:00 – czas bezpłatny, poza czasem bezpłatnym opłata za godzinę wynosi”

1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”.

 Wszystkich Rodziców zainteresowanych korzystaniem z preferencyjnej stawki 0,50 zł prosimy o dostarczenie do kancelarii przedszkola aktualnego oświadczenia o posiadaniu w/w kart.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłaty za żywienie:

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ OD DNIA 1.04.2022

Informuję, że od 1 kwietnia 2022 r. dzienna stawka żywieniowa będzie wynosić 9,00 zł.  za trzy posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad.

Koszt żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z intendentem, Organem Prowadzącym,  Radą Rodziców

Podstawa prawna:

  • 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), w związku z art.52 ust.12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445)

Zarządzenie nr 02/03/2022 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 117 Pod Jarzębinką w sprawie opłat za posiłki dzieci od dnia 1.04.2022 przygotowywane w kuchni przedszkolnej.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole117/zarzadzenie-stawka-zywieniowa.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instrukcja do odczytywania opłat.

 

Drodzy Rodzice

W związku z prośbami o umieszczenie kwot opłat za przedszkole na stronie internetowej przekazuje Państwu instrukcję do odczytywania właściwej opłaty.

  1. Otrzymacie Państwo indywidualne numery przypisane do dziecka oraz dane do przelewu za przedszkole.
  2. Na stronie internetowej w zakładce OPŁATY oraz na tablicy przedszkola będą wywieszane listy z numerem i kwotą do zapłaty.
  3. Po odczytaniu kwoty dokonujecie Państwo przelewu na konto przedszkola  - informacja na kartce, na stronie internetowej i na tablicy przedszkola :) 
  4. W przypadku gdy będzie Państwo chcieli uzyskać informację o opłatach telefonicznie , będziecie musieli podać indywidualny numer dziecka.

Rozpoczynamy testowanie, gdyby były problemy lub lepsze pomysły jak to zrobić czekamy na propozycję .

 

Agnieszka Knapik

 

Opłat za korzystanie z usług przedszkola i żywienie dokonujemy do 14 dnia następnego miesiąca (po miesiącu w którym dziecko korzystało z przedszkola) na rachunek bankowy.

 

 Dane do przelewu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

Samorządowe Przedszkole nr 117

Nr rachunku: 30 1020 2892 0000 5002 0590 4208

 

Tytułem: imię i nazwisko dziecka opłata za miesiąc….

 

LISTA OPŁAT CZERWIEC 2022
pobierz tutaj :https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole117/odplatnosc-czerwiec-2022.pdf